Funkcija strani

Stran služi kot pomoč, spodbuda posamezniku, da bi

na življenje in odnose gledal pošteno in široko.